Forhold i norske fengsler

22. jan 2014 Landets største soningsanstalt står grunnet soppangrep i fare for å bli stengt.Langrenn.com - Nyheter, resultater, langrenn og turrenn Vi tetter til der energien rømmer fra norske fengsler. vi på Rejlers oppdraget. Vi har siden 2010 gjennomført energianalyser i fengsler, der vi samtidig foreslår lønnsomme og energisparende fobedringstiltak. Selv om et enkelt tiltak gir energigevinster kan andre forhold gjøre at det ikke blir aktuelt å gjennomføre. Det er da Straffen er frihetsberøvelsen, ikke at man skal leve i kummerlige forhold. . Vinningskriminaliteten er uansett forhold i fengselet vanskelig å få bukt med. Derfor tror jeg ikke at "luksusen" i norske fengsler er med på å få folk tilbake, jeg tror akkurat det at tilbakefallsprosenten er så høy vitner om at fengsel er  Forhold i norske fengsler 24. sep 2003 Mye har endret seg i løpet av de siste 15 år, både når det gjelder lovgiving, helsetjenester, samfunnsforhold og de helsemessige utfordringer blant innsatte i norske fengsler. Fylkeslegenes tilsyn med helsetjenesten til innsatte i fengsel i 2001 har også avdekket kritikkverdige forhold på flere områder. 12. feb 2015 Rene feriekolonien i forhold. Hele verden har lagt merke til de Norske fengslene og kanskje spesielt Halden fengsel som knapt kan beskrives som et fengsel. Med flatskjermer, flotte treningsrom og en rekke andre fasiliteter har Halden fengsel blitt et helt greit opphold for Norges kriminelle. Vi har funnet en Seher.no

Forhold i norske fengsler
Helsetjenesten til innsatte i fengsler | Tidsskrift for Den norske

Det første moderne fengselet, med adskilte rom for hver fange, ble oppført i USA i 1829 og det første norske rundt 1850. USA er på starten av 2000-tallet også det . 2006 over 600 innsatte per 100 000 innbyggere. Land med spesielt lave fangetall i forhold til befolkingen omfatter India og flere sentral- og vestafrikanske land. 2. mai 2013 Marianne Vollan, direktøren i Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF), ble søndag 28. april intervjuet av Canadisk radio om forholdene i norske fengsler. Særlig etter terroranslaget 22. juli 2011 og den påfølgende rettsaken har det vært stor internasjonal interesse for norsk kriminalomsorg. De fleste  Forhold i norske fengsler – Regjeringen tar ansvar i norsk kriminalomsorg -Vesterålen OnlineRundskriv om tannhelsetjenesten for innsatte i fengsler - Helsetilsynet Bergens Tidende: Forsiden

SOL - vi samler nyhetene for deg! Unødvendig, dyrt og dårlig - Aftenbladet.no gave til kjæresten henne Forhold i norske fengsler 3. aug 2011 Selv om man har gjort noe som tilsier at man skal sone sin straff i fengselet, så skal man ikke bli behandlet som en høne i bur av den grunn, men jeg syns det er fryktelig å tenke på hvor godt disse fengselsfuglene har det i forhold til de eldre på gamlehjemmet. Her er det noe som skurrer for min del! Når jeg Gjengangerne i norske fengsler Dersom man skal redusere omfanget av kriminaliteten, er det mye å vinne på å konsentrere seg om den gruppen som gjentatte ganger Det er relativt store forskjeller på hvordan de innsatte vurderer seg selv i forhold til hyperaktivitet, konsentrasjonsvansker og manglende impulskontroll. 3. aug 2011 Synspunktene til Havnå vekker reaksjoner, særlig sett i lys av at det er under disse forholdene massedrapsmannen Anders Behring Breivik kommer til å sone. - Nivåene og tilbudet i norske fengsler overgår det man tenker på som straff, mener Karita Bekkemellem. Får stor støtte. Arbeiderpartiets tidligere 

Prosjektets hovedformål er å finne prevalens av kronisk hepatitt C blant innsatte i norske fengsel. Prosjektet Kort tid etter fengsling skal insatte screenes for hepatitt C. Det skal gjennomføres et spørreskjemabasert intervju knyttet til demografiske, sosioøkonomiske forhold, samt om mulige barrierer mot antiviral behandling. Notat om menneskerettslig regulering av rett til opplæring i norske Forhold i norske fengsler 21. jul 2016 Her er det avdekket kritikkverdige forhold ved flere norske fengsler. – Virksomhetene må kartlegge mulig risiko bedre og følge opp med tiltak for å redusere risikoen. Blant annet det å forebygge at ansatte utsettes for vold og trusler, sier kommunikasjonsdirektør Trygve Bragstad ved Arbeidstilsynet.18. feb 2004 Innsatte i norske fengsler har problemer på en rekke områder: Syv av ti rapporterer at de var uten arbeid da de ble fengslet, nesten halvparten at de har grunnskole som høyeste fullførte utdanning, og to av fem at de lever under fattigdomsgrensen. Dette er noen av funnene i en undersøkelse blant innsatte i  utenlandske innsatte i norske fengsler representerer trolig den største utfordringen rettssikkerhetsmessig, risikomessig og i forhold til begrensninger i straffens innhold. Ut over denne ytterligheten av språkproblematikk, er det også en entydig opplevelse av at dårlig kommunikasjon er kilde til uro, usikkerhet, utrygghet.

21. des 2016 Kriminal- omsorg. Et samfunn som vil ivareta sivilrettslige prinsipper og hevde seg likestilt, kan ikke leve med situasjonen slik sivilombudsmannen nå har avdekket gjennom sine besøk i norske fengsler, der forholdene for kvinner er gjennomgått. Arbeiderpartiet vil bedre soningsforholdene for kvinner. tor til kriminalitet. En kartlegging av problemer og ressurser blant innsatte på ulike levekårsområder er nyttig både i forhold til forebygging av kriminalitet og i arbei- det for å reintegrere innsatte i samfunnet. Likevel mangler vi en systematisk og re- presentativ undersøkelse av levekår blant innsatte i alle norske fengsler. Forhold i norske fengsler RYSTENDE OG PINLIG: - Norske frontkjempere ble brutalt behandlet i norske fengsler. De ble torturert og sultet. Mange omkom også ute på tvangsarbeid. Dette er ikke forhold som er en rettsstat verdig, sier lege Inger Cecilie Stridsklev.(Foto:Per-Eirik. Hekkeistrand). etternavn som en nordmann' med gale meninger.24. jul 2017 Sivilombudsmannens besøk til norske fengsler har så langt bekreftet de fysiske forholdene Statsbygg beskrev i sin årsrapport. Den bygningsmessige tilstanden i norske fengsler påvirker en rekke forhold av stor betydning for kvinners soningsforhold. Kvinner har særskilte sanitære behov, spesielt i  hevder at i forhold til de opprinnelige forventninger har kriminologien vært en skuffelse. Han begrun- som utgjør gjengangerne i norske fengsler, er det en forutsetning at man har kunnskap om hvem denne gruppen «gjengangere» som de som har sittet i fengsel minst tre ganger tidligere, hvilket betyr at de har sinet inne 

hvordan er det i norske fengsler? - freak.no

Vi har i dag relativt godt kjennskap til oppvekstmiljø og levekårene for innsatte i norske fengsler (Friestad & Skog Hansen, 2004; Skardhammar, 2002). Et vesentlig spørsmål for oss er om de som er dømt for seksualforbrytelser, har et annet oppvekstmiljø og andre levekår enn de øvrige innsatte. I så fall: burde det ha 1. jan 2017 blir lagt til grunn for helse- og omsorgstjenesten i norske fengsler så langt de ikke er i strid med norsk lov og forskrift. 1.2 Fengselsstatistikk. Kriminalomsorgens årsstatistikk finnes på Kriminalomsorgens hjemmesider. Kriminalomsorgens årsstatistikker gir en oversikt over ulike forhold i fengsel så som antall  22. aug 2015 Etter et besøk i Haugesund fengsel ser vi at det er en vanskelig oppgave. Målrettede og gode rehabiliteringsprogram for innsatte er skrinlagt på grunn av dårlige forhold og for lite penger. Det er ingen bevisst ny strategi fra regjerningens side å gjøre om norske fengsler til straffeanstalter til et sted for å få folk 27. mai 2008 Forbundet Mot Rusgifts fagdag om forholdet mellom behandling og straff ble avsluttet med at Stortingsrepresentantene, Odd Einar Dørum fra Venstre, Ingrid Heggø fra Arbeiderpartiet/Justiskomiteen og Inge Lønning fra Høyre stilte til debatt. Forhold i norske fengsler I går skrev Dagsavisen om sjokkerende praksis ved amerikanske fengsler. Her soner 25.000 fanger i isolat, og enkelte fanger er blitt holdt isolert så lenge som i 28 år. Selv om forholdene er annerledes i Norge viser en ny rapport at bruken av isolasjon i norske fengsler er utstrakt. Med en fangebefolkning på om lag 3.600  13. apr 2016 Syns ikke fengslene er noe bra. Syns det er bortkastet at insatte har (i noen tilfeller) bedre muligheter enn andre i samfunnet i forhold til tilgang til internett, playstation, utdanning osv. Når det er sagt stiller jeg meg kritisk til hvorfor det er så mange gjengangere som stadig havner ut og inn av fengslene.2. okt 2012 Han gikk av med pensjon i 2010, men i fjor besøkte han en rekke skandinaviske fengsler sammen med finsk fjernsyn for å lage en dokumentar. Denne helgen snakket Conway ut om sine inntrykk av nye Halden fengsel i lokalavisa Batavia News. Det norske fengslet, som åpnet i 2010, har vekket stor oppsikt 

Straffet og isolert. Innsatte med funksjonsnedsettelser i norske fengsler. Hilde Haualand. Forskningsstiftelsen Fafo/NTNU. Fritz Moens forskningsfond/Stiftelsen Signo 1. okt 2016 FENGSEL: Bastøy fengsel i Oslofjorden trekkes ofte frem som et eksempel på kriminalomsorgens mål om å rehabilitere de innsatte. Fengselet bygger sitt verdigrunnlag på tre grunnpilarer: Økologi, humanisme og ansvarsutvikling. Foto: Cornelius Poppe/NTB scanpix  7. apr 2015 Jon Brøndmo (14) mener penger brukt på fengsler i Norge er penger kastet ut av vinduet. Norske fengsler er for gode. Jon Brøndmo (14) mener Forholdene i fengslene er så bra at det for noen kan virke mer fristende å sitte innelåst et par år enn å måtte streve seg gjennom det blytunge livet utenfor.19. des 2003 Og hun har møtt bedre forhold i norske fengsler, der medmenneskelighet og støtte har vært ledetråden i arbeidet. Marry Bjørndalen arbeider frivillig i regi av Prison Fellowship, et tverrkirkelig organ som blant annet har organisert en besøksordning i norske fengsler. Marry Bjørndalen er en av disse visitorene  sjekk jegeravgift Forhold i norske fengsler 18. mai 2017 Innsatte norske fengsler har et vern etter diskrimineringsloven og FNs tre diskrimineringskonvensjoner for at de ikke skal bli utsatt unødvendig og bør også utvikle veiledning om konkret tilrettelegging som setter kriminalomsorgen i stand til å etablere en god praksis i forhold til straffegjennomføring for  25. mai 2016 FFO krever at det gjøres en kartlegging blant fanger i norske fengsler og de må få sine saker vurdert på nytt, sier Berg-Jensen. Det finnes lite forskning på situasjonen til de som dømmes til tvungen omsorg. Det kommer frem i en rapport som kartlegger norske forhold og rapporterer på FN-konvensjonen for 25. jun 2015 ØP treffer han og Dan Gaute Eng på et besøksrom i Ringerike fengsel. Han har sendt inn klage til fengslet på flere forhold, der han mener at paret diskrimineres. Det er grunn til å tro at mange homofile i norske fengsler ikke ønsker å være åpne om hvem de er, fordi de er redde for konsekvensene.

John Steffensen - Ikke bare fanger i norske fengsler som blir ydmyket26. okt 2015 Til sammenligning er det i snitt én vakt per innsatt i norske fengsler, og de fleste fangene har en celle hver, ifølge Kriminalomsorgsdirektoratet. Konklusjonen fra rapporten, som har fått det klingende navnet «The State Let Evil Take Over» konkluderer med at forholdene i Pernambuco er farlige og  23. jul 2017 Amerikansk fengselssjef fra «norske» Nord-Dakota ble forbløffet etter besøk i fengsler i Norge. Stadig flere amerikanske fengselsansatte kommer til Norge for å lære om den norske fengselsmodellen med åpen soning og humane forhold. Sist ute var fengselssjef Leann Bertsch fra Nord-Dakota, som 19. feb 2011 posted in Politikk og samfunn: Ser på 'Amerikas tøffeste fengsler' på national geographic channel, og forstår jo det at det kan være harde forhold for enkelte der inne. Lurer da på hvordan forholdene er i norske fengsler kontra de amerikanske. Er det like vanskelig for en 'førstegangsforbryter' å sitte inne som  Forhold i norske fengsler 16. des 2016 Hansen mener likevel det er viktig at barna får komme på besøk, men at forholdene må legges til rette for det. En del av barna har fått sin forestilling om fengsler gjennom amerikanske filmer. – Omgivelsene for besøkende i fengsel varierer veldig fra sted til sted. Men de fleste norske fengsler har en jobb å  19. mai 2017 Nordmenn i utenlandske fengsel Hva kan norske myndigheter egentlig gjøre når norske statsborgere havner i fengsel i utlandet? Men hvis alternativet er soning i det land hvor straffen er idømt, under forhold som kan bety en ekstra påkjenning, er det kanskje likevel best å komme hjem og sone straffen Les hele oppgaven her

Reglene kan i sin helhet leses her. Under følger et sammendrag: Poster skal direkte angå norske forhold; Norsk er det foretrukne språket; Ikke post personlig informasjon; Ikke gjenpost slettet eller fjernet innhold; Diskuter sak, ikke person; Ikke rediger tittelen på artikler du lenker til; Ikke vær en særinteresse 5. jul 2017 Til tross for dette er norske fengsler overraskende lite tilpasset fangesammensetningen. Jussbuss møter klienter som opplever flere problemer fordi de ikke behersker norsk eller ikke er norske statsborgere. Særlig to forhold peker seg ut som problematiske: manglende mulighet til å kommunisere, og fravær  BilNorge.no - ForsideAnsatte slår alarm om forholdene i norske fengsler. Forhold i norske fengsler 26. mai 2017 Norske fengsler slår alarm etter rapporter om innsatte med muslimsk bakgrunn som grupperer seg på religiøst grunnlag og terroriserer andre innsatte og ansatte. Den massive innvandringen fra muslimske land til Norge begynner nå å sette alvorlige spor i norske fengsler. Det begynner å bli så mange av  11. mai 2017 Kvinner og menn bør skilles. Rapporten er den første grundige vurderingen av forholdene i fengselet for innsatte. De har rett til vern mot diskriminering etter norsk lov og FNs bestemmelser. I rapporten er det flere konkrete råd til myndighetene om hva de bør gjøre for at alle blir likt behandlet i fengslene.I denne oppgaven analyseres effektiviteten til norske fengsler. Fokus er på indre effektivitet, .. En effektivitetsanalyse av norske fengsler kan gjennomføres ved å sammenlikne produktiviteten i det enkelte .. 43 fengsler anses ineffektive i forhold til CRS-fronten, men ved variabelt skalautbytte reduseres de ineffektive til 36 

Rømninger - Ila fengsel og forvaringsanstalt. Forhold i norske fengsler

Forhold i norske fengsler

så når han sier at norske fengsler er som luksushotell å regne så tror du ikke på han?hvorfor i all verden ikke?den sammenghengen med at han er psykisk syk og sier at norske fengsler er luksus(i forhold til russland,han har vel sittet der også tenker jeg)skjønne rjeg virkelig ingenting av. hvorfor lyve om sannheten?Det er videre lagt til grunn at forholdene i fengslene skal være mest mulig like forholdene ellers i samfunnet og at innsatte skal motta velferdsytelser fra samfunnets ordinære tjenesteytere (Giertsen 2012). Norske fengsler er hevdet å skille seg positivt ut i forhold til andre land når det gjelder innsattes rett til velferdstjenester,  DigitaltMuseum27. sep 2017 Høyskolelektor og emneansvarlig for Miljøarbeid og tilbakeføring ved fengselsskolen (KRUS), Jens Borgejordet, forteller at man ikke har emner som omhandler forholdene for homofile i norske fengsler særskilt. Imidlertid har man emner som omhandler minoriteter, rettsikkerhet og menneskerettigheter  samliv statistikk Forhold i norske fengsler Personer som begår seksuelle overgrep mot barn : forståelse, - Google Books Resultav de innsatte som har problem i forhold til narkotikamisbruk. Artikkelen er ment å være et bidrag til bedre kunnskap om disse spørsmålene. Både i forhold til prioritering og i for- hold til dimensjonering av tiltak er presise og robuste estimater på andelen narkoti- kamisbrukere blant de innsatte essensielt. I to nyere norske  Forsiden - DN.no

Rumenere og romfolk forteller at de opplever rasisme og diskriminering i norske fengsler. Så lenge de er i fengsel, har rumenere og romfolk tilgang til de samme velferdsgodene som norske fanger. At utenlandske kriminelle klager over forholdene i norske fengsler ser jeg ingen grunn til å bruke tid eller ressurser på.13. mar 2012 Cannabis er det desidert vanligste rusmiddelet i norske fengsler, etterfulgt av amfetamin og legemidler som hadde sett i mediene at det fantes mye narkotika i norske fengsler, og det vekket nysgjerrigheten vår. Svarprosenten var mellom 25 og 60, og 76 svar er svært lite i forhold til at det sitter oppunder  10 dyr som havnet i trøbbel med politiet - Viivilla.no24. sep 2003 Mye har endret seg i løpet av de siste 15 år, både når det gjelder lovgivning, helsetjenester, samfunnsforhold og de helsemessige utfordringer blant innsatte i norske fengsler. Fylkeslegenes tilsyn med helsetjenesten til innsatte i fengsel i 2001 avdekket også kritikkverdige forhold på flere områder. i sjekking på nettet Forhold i norske fengsler 14. des 2016 Kvinnelige fanger sitter mer innelåst på cella enn mannlige innsatte. Noen har ikke toalett på cella, og flere soner på for høyt sikkerhetsnivå, ifølge en ny rapport. NTB. sen@ Publisert 14.12.2016 kl 12.05 Oppdatert 14.12.2016 kl 14.22. Kvinnelige innsatte i norske fengsler har også færre og Konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). LDO har derfor et særegent mandat til å undersøke forholdene for utsatte grupper i norske fengsler. Myndighetene har etablert andre tilsynsordninger for å sikre rettssikkerheten til innsatte, som. Sivilombudsmannens forebyggingsenhet og  Muslimene som sitter i varetekt , mistenkt for terrorplanlegging, går ned i vekt. De får ikke den halalmaten som de ønsker, Dette er brudd på internasjonale regler sier forsvarerne. Den ene har gått ned fra 105 til 75 kilo og Meling er veldig bekymret for mannens helse. Da norske fengsler kommer til å bli det stedet muslimene 

Hvordan overleve i fengsel – N&Ds informerte guide til et - Natt&Dag

14. jan 2015 Den 30 år gamle mannen er en gjenganger i Bodø fengsel. Bildet er tatt ved en Statistikken er dyster: Seks av ti kriminelle har klippekort til norske fengsler. Mange som Hans første dom kom i 2002, og de siste årene har han raskt begått nye straffbare forhold etter løslatelse fra fengsel. I et tilfelle ble han 14. mar 2008 Antallet kvinner innsatt i norske fengsler holder seg stabilt på 6 prosent. Samtidig er det en nedgang i antallet personer i varetekt knyttet til ran og utpressingssaker på 21 prosent i forhold til i 2005. Samtidig er antall personer i varetekt for grove narkotikaforbrytelser og seksuallovbrudd sterkt opp. Økningen  18. aug 2011 «Så er norske fengsler de beste i verden?» «Det er åpenbart at fengselsforholdene i Norge er mer humane enn i mange andre land det er naturlig å sammenligne seg med. Men de nordiske fengselsforskerne framhever at gode fysiske fengselsforhold ikke nødvendigvis betyr at det ikke er forbundet med  free dating app in south africa Forhold i norske fengsler 26. feb 2017 Kari Henriksen (Ap) er bekymret over forholdene i norske fengsler. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix. Økning i antall voldshendelser i norske fengsler er ikke forenlig med regjeringens fengselskutt, mener Arbeiderpartiet. – Jeg er meget bekymret for sikkerheten i norske fengsler, fordi det har blitt kuttet med  3. nov 2004 Levekårsundersøkelsen blant innsatte viser at en betydelig andel har problemer i forhold til sentrale levekårsområder som utdanning, inntekt, bolig og helse. Mange har problemer på flere områder samtidig, og det er en klar sammenheng mellom opphopning av levekårsproblemer og det å ha sittet i fengsel 

Fagstoff: Vinningskriminalitet og trafikklovbrudd er hovedgrunnene til at unge mellom 15 og 18 år havner i politiregistrene.30. des 2017 Etter invasjonen tok okkupasjonsmakten over de norske fengslene. Disse ble fulle allerede i løpet av sommeren 1940. Det ble reist flere leire på forskjellige steder i landet, og enkelte eksisterende bygninger ble tatt i bruk som fengsler. Forholdene i fengsler og fangeleire var brutale, men allikevel langt  Bruken av isolasjon som kontrollmiddel i fengsel er et svært alvorlig og helseskadelig inngrep overfor fangene gjennomført en faglig utredning som belyser bruk av isolasjon i norske fengsler opp mot våre internasjonale Rapporten viser flere problematiske forhold med norsk regelverk og praksis for bruk av isolasjon. Forhold i norske fengsler 10. feb 2017 Videre gir artikkelen et inntrykk av at sanksjonene i Norgerhaven avviker fra øvrige norske fengsler, med blant annet den uimotsagte påstanden «I Norge ville du blitt kastet på isolasjon (for dette forholdet)». Det er i artikkelen uklart hvilke forhold som medfører hvilke reaksjoner, og det er ikke innhentet  9. mar 2015 Nå skal Høyre sørge for at norske fengsler blir bedre.

10. nov 2016 Rundt én av fire fanger i norske fengsler soner en straff for narkotika (SSB 2015). (bruk og besittelse av ellers reseptbelagte legemidler) og mer alvorlige forhold som brudd på straffeloven: Av de anmeldte forbrytelsene var det 1 170 tilfeller som betegnes som «grove forbrytelser» (SSB 2015e).10. nov 2004 Det er tilnærmet Guantanamo-forhold for en del fanger i norske fengsler etter innføring av strengere permisjonsregler, hevder advokat Morten Furuholmen. 12. feb 2015 Rene feriekolonien i forhold. Hele verden har lagt merke til de Norske fengslene og kanskje spesielt Halden fengsel som knapt kan beskrives som et fengsel. Med flatskjermer, flotte treningsrom og en rekke andre fasiliteter har Halden fengsel blitt et helt greit opphold for Norges kriminelle. Vi har funnet en  Forhold i norske fengsler 7. okt 2016 Oslo (NTB): Hittil i år er det registrert 736 tilfeller av vold og trusler mot ansatte i Kriminalomsorgen. Dette er nesten en dobling i forhold til samme periode i fjor. 27. feb 2017 Aldri før har ansatte ved norske fengsler blitt truet og utsatt for så mye vold som nå. I 2016 ble det rapportert om 1048 hendelser. – Miljøet i fengslene hardner til, sier Jan Arve Blom, forbundssekretær i NFF. strip searc. Forholdene i norske fengsler har blitt tøffere de siste årene. Her fra en episode ved 

7. mar 2017 Ifølge en undersøkelse gjennomført av World Economic Forum i 2015 var Norge på andreplass over likestilte land i verden, kun slått av Island. Dette stemmer kanskje for folk flest, men for kvinnelige innsatte i norske fengsler oppleves ikke alltid likestillingen som reell. kritiserer forholdene: Forholdene i 26. jul 2017 For nye lesere. På Ullersmo, med en fangebefolkning på ca 200 innsatte, med ca. 20 forskjellige nasjonaliteter, forskjellig etnisitet og religiøsitet. Hvordan klarer de å leve sammen under samme tak og på et ganske så avgrenset område? Et fengsel er på mange måter et samfunn i miniatyr. Murene rundt og  Tilbudet retter seg mot menn som er voldelige i samliv, og innføres nå i bl.a. norske fengsler, som et behandlingstilbud til innsatte med sinne- og voldsproblemer. Samtidig får vi en mulighet til å høre om en ny deltaker tar ansvar for sin voldelighet, eller om han årsaksforklarer den med ytre forhold. I gruppene hører de  Forhold i norske fengsler Askøyværingen: forsiden 29. nov 2010 Det er ikke bare jeg som har reagert på forholdene i norske fengsler den siste tiden. Helt siden det ble lagt frem planer om å bygge Halden Fengsel har det vært en slags bloggstorm rundt det hele, så nå er det min tur til å si hva jeg mener. Veit dette faller litt utenfor de vanlige temaene jeg skriver om her, 

Tilbudet i norske fengsler overgår det man tenker på som straff - VG

15. des 2015 Det er lite overførbart til norske forhold. Ufrivillig rekrutert til en gjeng blir du heller ikke. Det du derimot kan oppleve å høre i norske fengsler er at «alle» kjenner en i Hells Angels, B-gjengen, eller Young Guns. Dette stemmer selvfølgelig ikke. «Ingen liker å stå ute og fryse en halvtime på vinteren fordi du er 5. apr 2006 Europarådets torturovervåkningskomité (CPT) undersøkte forholdene ved norske fengselsinstitusjoner i oktober i fjor. Rapporten som nå foreligger, viser at det har vært en forbedring. Det har blant annet vært en positiv utvikling når det gjelder overføring fra politiarrest til fengsel etter fengslingskjennelse. 14. feb 2009 1 040 400, mens antall fengselsdøgn utenfor fengsel (soning i behandlingsinstitusjon eller på sykehus) var ca. 13 700 innsatte i norske fengsler. incest og sedelighet, 16 % var dømt eller siktet for drap, drapsforsøk og andre kategorier vold, og 30 % var dømt eller siktet for narkotikarelaterte forhold. finne kjæreste i voksen alder nyheter Forhold i norske fengsler 15 av 45 fengsler mener de har for få sykepleierstillinger i forhold til behovet. En kartlegging ved norske fengsler viser at det sitter mellom 80 og 95 svært syke innsatte som ikke får den oppfølgingen de har behov for. Psykisk syke i fengsel mangler akutthjelp, de legges på isolat og mange begår selvmord. Les også om:  29. okt 2017 De siste årene har antallet utenlandske innsatte i norske fengsler økt betydelig, og rundt 34 prosent av alle fengselsplasser er til enhver tid tid belagt med utenlandske statsborgere. Et av målene . Slike fengselsplasser vil da ikke ha "norske forhold", da Norges ansvar for utlendinger kun gjelder i Norge.

Dokumentasjonskontroll - Høgskolen i Sørøst-Norge24. jan 2017 Statistikk viser at innsatte i norske fengsler i 2015 satt 1.188.210 timer isolert på enecelle. Men under- og feilrapportering kan er mest brukt, sa Thørrisen. Når det gjelder antall timer, topper kategorien «bygning og bemanningsmessige forhold» oversikten over de lengste isolasjonene, med 589.210 timer. Har en kompis som i verste fall kan bli dømt for fortsatt i etterforskningsstadiet. Det er selvsagt falsk anklage, men om fyren ender opp i fengsel, hvordan er forholdene der? Hvis man regnes som en sånn type "forbryter", blir man banket rer man angrep etc? Blir dommen kjent for andre  Forhold i norske fengsler Free Ebook Download Gruve 13 Ørjan N. Karlsson Books UTTALELSE I FORHOLD TIL FORSLAG OM SPRØYTEUTDELING I FENGSLER. SVAR PÅ HØRINGSUTKAST. Slik situasjonen er i dag skal kloramin/klorin være tilgjengelig for rensing av sprøyter i norske fengsler, iflg. retningslinjene for kriminalomsorgen (1997). Helsedirektoratet mener dette ikke gir fullgod beskyttelse 

3. aug 2011 Synspunktene til Havnå vekker reaksjoner, særlig sett i lys av at det er under disse forholdene massedrapsmannen Anders Behring Breivik kommer til å sone. - Nivåene og tilbudet i norske fengsler overgår det man tenker på som straff, mener Karita Bekkemellem. Får stor støtte. Arbeiderpartiets tidligere 29. okt 2017 De siste årene har antallet utenlandske innsatte i norske fengsler økt betydelig, og rundt 34 prosent av alle fengselsplasser er til enhver tid tid belagt med utenlandske statsborgere. Et av målene . Slike fengselsplasser vil da ikke ha "norske forhold", da Norges ansvar for utlendinger kun gjelder i Norge. 27. mai 2008 Forbundet Mot Rusgifts fagdag om forholdet mellom behandling og straff ble avsluttet med at Stortingsrepresentantene, Odd Einar Dørum fra Venstre, Ingrid Heggø fra Arbeiderpartiet/Justiskomiteen og Inge Lønning fra Høyre stilte til debatt. c date programming Forhold i norske fengsler DigitaltMuseum 19. des 2003 Og hun har møtt bedre forhold i norske fengsler, der medmenneskelighet og støtte har vært ledetråden i arbeidet. Marry Bjørndalen arbeider frivillig i regi av Prison Fellowship, et tverrkirkelig organ som blant annet har organisert en besøksordning i norske fengsler. Marry Bjørndalen er en av disse visitorene 

UTTALELSE I FORHOLD TIL FORSLAG OM SPRØYTEUTDELING I FENGSLER. SVAR PÅ HØRINGSUTKAST. Slik situasjonen er i dag skal kloramin/klorin være tilgjengelig for rensing av sprøyter i norske fengsler, iflg. retningslinjene for kriminalomsorgen (1997). Helsedirektoratet mener dette ikke gir fullgod beskyttelse Muslimene som sitter i varetekt , mistenkt for terrorplanlegging, går ned i vekt. De får ikke den halalmaten som de ønsker, Dette er brudd på internasjonale regler sier forsvarerne. Den ene har gått ned fra 105 til 75 kilo og Meling er veldig bekymret for mannens helse. Da norske fengsler kommer til å bli det stedet muslimene  Har en kompis som i verste fall kan bli dømt for fortsatt i etterforskningsstadiet. Det er selvsagt falsk anklage, men om fyren ender opp i fengsel, hvordan er forholdene der? Hvis man regnes som en sånn type "forbryter", blir man banket rer man angrep etc? Blir dommen kjent for andre  Forhold i norske fengsler 26. okt 2015 Til sammenligning er det i snitt én vakt per innsatt i norske fengsler, og de fleste fangene har en celle hver, ifølge Kriminalomsorgsdirektoratet. Konklusjonen fra rapporten, som har fått det klingende navnet «The State Let Evil Take Over» konkluderer med at forholdene i Pernambuco er farlige og  Har en kompis som i verste fall kan bli dømt for fortsatt i etterforskningsstadiet. Det er selvsagt falsk anklage, men om fyren ender opp i fengsel, hvordan er forholdene der? Hvis man regnes som en sånn type "forbryter", blir man banket rer man angrep etc? Blir dommen kjent for andre 

Klassekampen.no | En kamp for likestilt soning

16. des 2016 Hansen mener likevel det er viktig at barna får komme på besøk, men at forholdene må legges til rette for det. En del av barna har fått sin forestilling om fengsler gjennom amerikanske filmer. – Omgivelsene for besøkende i fengsel varierer veldig fra sted til sted. Men de fleste norske fengsler har en jobb å Les hele oppgaven her 9. mar 2015 Nå skal Høyre sørge for at norske fengsler blir bedre. Forhold i norske fengsler Vi har i dag relativt godt kjennskap til oppvekstmiljø og levekårene for innsatte i norske fengsler (Friestad & Skog Hansen, 2004; Skardhammar, 2002). Et vesentlig spørsmål for oss er om de som er dømt for seksualforbrytelser, har et annet oppvekstmiljø og andre levekår enn de øvrige innsatte. I så fall: burde det ha  Vi tetter til der energien rømmer fra norske fengsler. vi på Rejlers oppdraget. Vi har siden 2010 gjennomført energianalyser i fengsler, der vi samtidig foreslår lønnsomme og energisparende fobedringstiltak. Selv om et enkelt tiltak gir energigevinster kan andre forhold gjøre at det ikke blir aktuelt å gjennomføre. Det er da 

10. nov 2004 Det er tilnærmet Guantanamo-forhold for en del fanger i norske fengsler etter innføring av strengere permisjonsregler, hevder advokat Morten Furuholmen.Vi tetter til der energien rømmer fra norske fengsler. vi på Rejlers oppdraget. Vi har siden 2010 gjennomført energianalyser i fengsler, der vi samtidig foreslår lønnsomme og energisparende fobedringstiltak. Selv om et enkelt tiltak gir energigevinster kan andre forhold gjøre at det ikke blir aktuelt å gjennomføre. Det er da  Vi tetter til der energien rømmer fra norske fengsler. vi på Rejlers oppdraget. Vi har siden 2010 gjennomført energianalyser i fengsler, der vi samtidig foreslår lønnsomme og energisparende fobedringstiltak. Selv om et enkelt tiltak gir energigevinster kan andre forhold gjøre at det ikke blir aktuelt å gjennomføre. Det er da  b sjekkesider Forhold i norske fengsler Notat om menneskerettslig regulering av rett til opplæring i norske Muslimene som sitter i varetekt , mistenkt for terrorplanlegging, går ned i vekt. De får ikke den halalmaten som de ønsker, Dette er brudd på internasjonale regler sier forsvarerne. Den ene har gått ned fra 105 til 75 kilo og Meling er veldig bekymret for mannens helse. Da norske fengsler kommer til å bli det stedet muslimene 

2. mai 2013 Marianne Vollan, direktøren i Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF), ble søndag 28. april intervjuet av Canadisk radio om forholdene i norske fengsler. Særlig etter terroranslaget 22. juli 2011 og den påfølgende rettsaken har det vært stor internasjonal interesse for norsk kriminalomsorg. De fleste 24. sep 2003 Mye har endret seg i løpet av de siste 15 år, både når det gjelder lovgivning, helsetjenester, samfunnsforhold og de helsemessige utfordringer blant innsatte i norske fengsler. Fylkeslegenes tilsyn med helsetjenesten til innsatte i fengsel i 2001 avdekket også kritikkverdige forhold på flere områder. Vi har i dag relativt godt kjennskap til oppvekstmiljø og levekårene for innsatte i norske fengsler (Friestad & Skog Hansen, 2004; Skardhammar, 2002). Et vesentlig spørsmål for oss er om de som er dømt for seksualforbrytelser, har et annet oppvekstmiljø og andre levekår enn de øvrige innsatte. I så fall: burde det ha  Forhold i norske fengsler – Regjeringen tar ansvar i norsk kriminalomsorg -Vesterålen Online 3. aug 2011 Synspunktene til Havnå vekker reaksjoner, særlig sett i lys av at det er under disse forholdene massedrapsmannen Anders Behring Breivik kommer til å sone. - Nivåene og tilbudet i norske fengsler overgår det man tenker på som straff, mener Karita Bekkemellem. Får stor støtte. Arbeiderpartiets tidligere 

Ansatte slår alarm om forholdene i norske fengsler.Les hele oppgaven her Rumenere og romfolk forteller at de opplever rasisme og diskriminering i norske fengsler. Så lenge de er i fengsel, har rumenere og romfolk tilgang til de samme velferdsgodene som norske fanger. At utenlandske kriminelle klager over forholdene i norske fengsler ser jeg ingen grunn til å bruke tid eller ressurser på. Forhold i norske fengsler så når han sier at norske fengsler er som luksushotell å regne så tror du ikke på han?hvorfor i all verden ikke?den sammenghengen med at han er psykisk syk og sier at norske fengsler er luksus(i forhold til russland,han har vel sittet der også tenker jeg)skjønne rjeg virkelig ingenting av. hvorfor lyve om sannheten? Straffen er frihetsberøvelsen, ikke at man skal leve i kummerlige forhold. . Vinningskriminaliteten er uansett forhold i fengselet vanskelig å få bukt med. Derfor tror jeg ikke at "luksusen" i norske fengsler er med på å få folk tilbake, jeg tror akkurat det at tilbakefallsprosenten er så høy vitner om at fengsel er 

Forhold i norske fengsler

100 år med likestilling – likestilling også under soning? | MadDam . Forhold i norske fengsler

13. mar 2012 Cannabis er det desidert vanligste rusmiddelet i norske fengsler, etterfulgt av amfetamin og legemidler som hadde sett i mediene at det fantes mye narkotika i norske fengsler, og det vekket nysgjerrigheten vår. Svarprosenten var mellom 25 og 60, og 76 svar er svært lite i forhold til at det sitter oppunder 5. apr 2006 Europarådets torturovervåkningskomité (CPT) undersøkte forholdene ved norske fengselsinstitusjoner i oktober i fjor. Rapporten som nå foreligger, viser at det har vært en forbedring. Det har blant annet vært en positiv utvikling når det gjelder overføring fra politiarrest til fengsel etter fengslingskjennelse. 27. sep 2017 Høyskolelektor og emneansvarlig for Miljøarbeid og tilbakeføring ved fengselsskolen (KRUS), Jens Borgejordet, forteller at man ikke har emner som omhandler forholdene for homofile i norske fengsler særskilt. Imidlertid har man emner som omhandler minoriteter, rettsikkerhet og menneskerettigheter  Forhold i norske fengsler 14. feb 2009 1 040 400, mens antall fengselsdøgn utenfor fengsel (soning i behandlingsinstitusjon eller på sykehus) var ca. 13 700 innsatte i norske fengsler. incest og sedelighet, 16 % var dømt eller siktet for drap, drapsforsøk og andre kategorier vold, og 30 % var dømt eller siktet for narkotikarelaterte forhold.5. jul 2017 Til tross for dette er norske fengsler overraskende lite tilpasset fangesammensetningen. Jussbuss møter klienter som opplever flere problemer fordi de ikke behersker norsk eller ikke er norske statsborgere. Særlig to forhold peker seg ut som problematiske: manglende mulighet til å kommunisere, og fravær  14. mar 2008 Antallet kvinner innsatt i norske fengsler holder seg stabilt på 6 prosent. Samtidig er det en nedgang i antallet personer i varetekt knyttet til ran og utpressingssaker på 21 prosent i forhold til i 2005. Samtidig er antall personer i varetekt for grove narkotikaforbrytelser og seksuallovbrudd sterkt opp. Økningen 14. jan 2015 Den 30 år gamle mannen er en gjenganger i Bodø fengsel. Bildet er tatt ved en Statistikken er dyster: Seks av ti kriminelle har klippekort til norske fengsler. Mange som Hans første dom kom i 2002, og de siste årene har han raskt begått nye straffbare forhold etter løslatelse fra fengsel. I et tilfelle ble han 

Har en kompis som i verste fall kan bli dømt for fortsatt i etterforskningsstadiet. Det er selvsagt falsk anklage, men om fyren ender opp i fengsel, hvordan er forholdene der? Hvis man regnes som en sånn type "forbryter", blir man banket rer man angrep etc? Blir dommen kjent for andre 3. aug 2011 Synspunktene til Havnå vekker reaksjoner, særlig sett i lys av at det er under disse forholdene massedrapsmannen Anders Behring Breivik kommer til å sone. - Nivåene og tilbudet i norske fengsler overgår det man tenker på som straff, mener Karita Bekkemellem. Får stor støtte. Arbeiderpartiets tidligere  I går skrev Dagsavisen om sjokkerende praksis ved amerikanske fengsler. Her soner 25.000 fanger i isolat, og enkelte fanger er blitt holdt isolert så lenge som i 28 år. Selv om forholdene er annerledes i Norge viser en ny rapport at bruken av isolasjon i norske fengsler er utstrakt. Med en fangebefolkning på om lag 3.600  veronica kristiansen mjøndalen Forhold i norske fengsler 13. apr 2016 Syns ikke fengslene er noe bra. Syns det er bortkastet at insatte har (i noen tilfeller) bedre muligheter enn andre i samfunnet i forhold til tilgang til internett, playstation, utdanning osv. Når det er sagt stiller jeg meg kritisk til hvorfor det er så mange gjengangere som stadig havner ut og inn av fengslene.19. feb 2011 posted in Politikk og samfunn: Ser på 'Amerikas tøffeste fengsler' på national geographic channel, og forstår jo det at det kan være harde forhold for enkelte der inne. Lurer da på hvordan forholdene er i norske fengsler kontra de amerikanske. Er det like vanskelig for en 'førstegangsforbryter' å sitte inne som  26. feb 2017 Kari Henriksen (Ap) er bekymret over forholdene i norske fengsler. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix. Økning i antall voldshendelser i norske fengsler er ikke forenlig med regjeringens fengselskutt, mener Arbeiderpartiet. – Jeg er meget bekymret for sikkerheten i norske fengsler, fordi det har blitt kuttet med 29. nov 2010 Det er ikke bare jeg som har reagert på forholdene i norske fengsler den siste tiden. Helt siden det ble lagt frem planer om å bygge Halden Fengsel har det vært en slags bloggstorm rundt det hele, så nå er det min tur til å si hva jeg mener. Veit dette faller litt utenfor de vanlige temaene jeg skriver om her, 

Free Ebook Download Gruve 13 Ørjan N. Karlsson Books24. sep 2003 Mye har endret seg i løpet av de siste 15 år, både når det gjelder lovgivning, helsetjenester, samfunnsforhold og de helsemessige utfordringer blant innsatte i norske fengsler. Fylkeslegenes tilsyn med helsetjenesten til innsatte i fengsel i 2001 avdekket også kritikkverdige forhold på flere områder. 15. des 2015 Det er lite overførbart til norske forhold. Ufrivillig rekrutert til en gjeng blir du heller ikke. Det du derimot kan oppleve å høre i norske fengsler er at «alle» kjenner en i Hells Angels, B-gjengen, eller Young Guns. Dette stemmer selvfølgelig ikke. «Ingen liker å stå ute og fryse en halvtime på vinteren fordi du er  forelskelse dikt engelsk Forhold i norske fengsler av de innsatte som har problem i forhold til narkotikamisbruk. Artikkelen er ment å være et bidrag til bedre kunnskap om disse spørsmålene. Både i forhold til prioritering og i for- hold til dimensjonering av tiltak er presise og robuste estimater på andelen narkoti- kamisbrukere blant de innsatte essensielt. I to nyere norske 24. jul 2017 Sivilombudsmannens besøk til norske fengsler har så langt bekreftet de fysiske forholdene Statsbygg beskrev i sin årsrapport. Den bygningsmessige tilstanden i norske fengsler påvirker en rekke forhold av stor betydning for kvinners soningsforhold. Kvinner har særskilte sanitære behov, spesielt i  Har en kompis som i verste fall kan bli dømt for fortsatt i etterforskningsstadiet. Det er selvsagt falsk anklage, men om fyren ender opp i fengsel, hvordan er forholdene der? Hvis man regnes som en sånn type "forbryter", blir man banket rer man angrep etc? Blir dommen kjent for andre Prosjektets hovedformål er å finne prevalens av kronisk hepatitt C blant innsatte i norske fengsel. Prosjektet Kort tid etter fengsling skal insatte screenes for hepatitt C. Det skal gjennomføres et spørreskjemabasert intervju knyttet til demografiske, sosioøkonomiske forhold, samt om mulige barrierer mot antiviral behandling.

Dobling av vold og trusler i norske fengsler på to år – NRK Norge . Forhold i norske fengsler

22. aug 2015 Etter et besøk i Haugesund fengsel ser vi at det er en vanskelig oppgave. Målrettede og gode rehabiliteringsprogram for innsatte er skrinlagt på grunn av dårlige forhold og for lite penger. Det er ingen bevisst ny strategi fra regjerningens side å gjøre om norske fengsler til straffeanstalter til et sted for å få folk 18. feb 2004 Innsatte i norske fengsler har problemer på en rekke områder: Syv av ti rapporterer at de var uten arbeid da de ble fengslet, nesten halvparten at de har grunnskole som høyeste fullførte utdanning, og to av fem at de lever under fattigdomsgrensen. Dette er noen av funnene i en undersøkelse blant innsatte i  så når han sier at norske fengsler er som luksushotell å regne så tror du ikke på han?hvorfor i all verden ikke?den sammenghengen med at han er psykisk syk og sier at norske fengsler er luksus(i forhold til russland,han har vel sittet der også tenker jeg)skjønne rjeg virkelig ingenting av. hvorfor lyve om sannheten? Forhold i norske fengsler Fagstoff: Vinningskriminalitet og trafikklovbrudd er hovedgrunnene til at unge mellom 15 og 18 år havner i politiregistrene.19. des 2003 Og hun har møtt bedre forhold i norske fengsler, der medmenneskelighet og støtte har vært ledetråden i arbeidet. Marry Bjørndalen arbeider frivillig i regi av Prison Fellowship, et tverrkirkelig organ som blant annet har organisert en besøksordning i norske fengsler. Marry Bjørndalen er en av disse visitorene  så når han sier at norske fengsler er som luksushotell å regne så tror du ikke på han?hvorfor i all verden ikke?den sammenghengen med at han er psykisk syk og sier at norske fengsler er luksus(i forhold til russland,han har vel sittet der også tenker jeg)skjønne rjeg virkelig ingenting av. hvorfor lyve om sannheten?19. des 2003 Og hun har møtt bedre forhold i norske fengsler, der medmenneskelighet og støtte har vært ledetråden i arbeidet. Marry Bjørndalen arbeider frivillig i regi av Prison Fellowship, et tverrkirkelig organ som blant annet har organisert en besøksordning i norske fengsler. Marry Bjørndalen er en av disse visitorene 

26. feb 2017 Kari Henriksen (Ap) er bekymret over forholdene i norske fengsler. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix. Økning i antall voldshendelser i norske fengsler er ikke forenlig med regjeringens fengselskutt, mener Arbeiderpartiet. – Jeg er meget bekymret for sikkerheten i norske fengsler, fordi det har blitt kuttet med Tilbudet retter seg mot menn som er voldelige i samliv, og innføres nå i bl.a. norske fengsler, som et behandlingstilbud til innsatte med sinne- og voldsproblemer. Samtidig får vi en mulighet til å høre om en ny deltaker tar ansvar for sin voldelighet, eller om han årsaksforklarer den med ytre forhold. I gruppene hører de  11. mai 2017 Kvinner og menn bør skilles. Rapporten er den første grundige vurderingen av forholdene i fengselet for innsatte. De har rett til vern mot diskriminering etter norsk lov og FNs bestemmelser. I rapporten er det flere konkrete råd til myndighetene om hva de bør gjøre for at alle blir likt behandlet i fengslene. kristen stewart dating november 2015 Forhold i norske fengsler 3. nov 2004 Levekårsundersøkelsen blant innsatte viser at en betydelig andel har problemer i forhold til sentrale levekårsområder som utdanning, inntekt, bolig og helse. Mange har problemer på flere områder samtidig, og det er en klar sammenheng mellom opphopning av levekårsproblemer og det å ha sittet i fengsel UTTALELSE I FORHOLD TIL FORSLAG OM SPRØYTEUTDELING I FENGSLER. SVAR PÅ HØRINGSUTKAST. Slik situasjonen er i dag skal kloramin/klorin være tilgjengelig for rensing av sprøyter i norske fengsler, iflg. retningslinjene for kriminalomsorgen (1997). Helsedirektoratet mener dette ikke gir fullgod beskyttelse  Unødvendig, dyrt og dårlig - Aftenbladet.no27. sep 2017 Høyskolelektor og emneansvarlig for Miljøarbeid og tilbakeføring ved fengselsskolen (KRUS), Jens Borgejordet, forteller at man ikke har emner som omhandler forholdene for homofile i norske fengsler særskilt. Imidlertid har man emner som omhandler minoriteter, rettsikkerhet og menneskerettigheter 

- Uakseptabelt i norske fengsler - Gaysir. Forhold i norske fengsler

27. sep 2017 Høyskolelektor og emneansvarlig for Miljøarbeid og tilbakeføring ved fengselsskolen (KRUS), Jens Borgejordet, forteller at man ikke har emner som omhandler forholdene for homofile i norske fengsler særskilt. Imidlertid har man emner som omhandler minoriteter, rettsikkerhet og menneskerettigheter Rundskriv om tannhelsetjenesten for innsatte i fengsler - Helsetilsynet I går skrev Dagsavisen om sjokkerende praksis ved amerikanske fengsler. Her soner 25.000 fanger i isolat, og enkelte fanger er blitt holdt isolert så lenge som i 28 år. Selv om forholdene er annerledes i Norge viser en ny rapport at bruken av isolasjon i norske fengsler er utstrakt. Med en fangebefolkning på om lag 3.600  din tai fung opening date Forhold i norske fengsler 22. aug 2015 Etter et besøk i Haugesund fengsel ser vi at det er en vanskelig oppgave. Målrettede og gode rehabiliteringsprogram for innsatte er skrinlagt på grunn av dårlige forhold og for lite penger. Det er ingen bevisst ny strategi fra regjerningens side å gjøre om norske fengsler til straffeanstalter til et sted for å få folk 19. mai 2017 Nordmenn i utenlandske fengsel Hva kan norske myndigheter egentlig gjøre når norske statsborgere havner i fengsel i utlandet? Men hvis alternativet er soning i det land hvor straffen er idømt, under forhold som kan bety en ekstra påkjenning, er det kanskje likevel best å komme hjem og sone straffen  10. feb 2017 Videre gir artikkelen et inntrykk av at sanksjonene i Norgerhaven avviker fra øvrige norske fengsler, med blant annet den uimotsagte påstanden «I Norge ville du blitt kastet på isolasjon (for dette forholdet)». Det er i artikkelen uklart hvilke forhold som medfører hvilke reaksjoner, og det er ikke innhentet UTTALELSE I FORHOLD TIL FORSLAG OM SPRØYTEUTDELING I FENGSLER. SVAR PÅ HØRINGSUTKAST. Slik situasjonen er i dag skal kloramin/klorin være tilgjengelig for rensing av sprøyter i norske fengsler, iflg. retningslinjene for kriminalomsorgen (1997). Helsedirektoratet mener dette ikke gir fullgod beskyttelse 

16. des 2016 Hansen mener likevel det er viktig at barna får komme på besøk, men at forholdene må legges til rette for det. En del av barna har fått sin forestilling om fengsler gjennom amerikanske filmer. – Omgivelsene for besøkende i fengsel varierer veldig fra sted til sted. Men de fleste norske fengsler har en jobb å Dokumentasjonskontroll - Høgskolen i Sørøst-Norge 27. sep 2017 Høyskolelektor og emneansvarlig for Miljøarbeid og tilbakeføring ved fengselsskolen (KRUS), Jens Borgejordet, forteller at man ikke har emner som omhandler forholdene for homofile i norske fengsler særskilt. Imidlertid har man emner som omhandler minoriteter, rettsikkerhet og menneskerettigheter  warm water systems victoria Forhold i norske fengsler BilNorge.no - Forside25. jun 2015 ØP treffer han og Dan Gaute Eng på et besøksrom i Ringerike fengsel. Han har sendt inn klage til fengslet på flere forhold, der han mener at paret diskrimineres. Det er grunn til å tro at mange homofile i norske fengsler ikke ønsker å være åpne om hvem de er, fordi de er redde for konsekvensene. 26. mai 2017 Norske fengsler slår alarm etter rapporter om innsatte med muslimsk bakgrunn som grupperer seg på religiøst grunnlag og terroriserer andre innsatte og ansatte. Den massive innvandringen fra muslimske land til Norge begynner nå å sette alvorlige spor i norske fengsler. Det begynner å bli så mange av 19. feb 2011 posted in Politikk og samfunn: Ser på 'Amerikas tøffeste fengsler' på national geographic channel, og forstår jo det at det kan være harde forhold for enkelte der inne. Lurer da på hvordan forholdene er i norske fengsler kontra de amerikanske. Er det like vanskelig for en 'førstegangsforbryter' å sitte inne som 

Langrenn.com - Nyheter, resultater, langrenn og turrennLangrenn.com - Nyheter, resultater, langrenn og turrenn 19. des 2003 Og hun har møtt bedre forhold i norske fengsler, der medmenneskelighet og støtte har vært ledetråden i arbeidet. Marry Bjørndalen arbeider frivillig i regi av Prison Fellowship, et tverrkirkelig organ som blant annet har organisert en besøksordning i norske fengsler. Marry Bjørndalen er en av disse visitorene  hjemmefest Forhold i norske fengsler 27. mai 2008 Forbundet Mot Rusgifts fagdag om forholdet mellom behandling og straff ble avsluttet med at Stortingsrepresentantene, Odd Einar Dørum fra Venstre, Ingrid Heggø fra Arbeiderpartiet/Justiskomiteen og Inge Lønning fra Høyre stilte til debatt.Gjengangerne i norske fengsler Dersom man skal redusere omfanget av kriminaliteten, er det mye å vinne på å konsentrere seg om den gruppen som gjentatte ganger Det er relativt store forskjeller på hvordan de innsatte vurderer seg selv i forhold til hyperaktivitet, konsentrasjonsvansker og manglende impulskontroll. 19. des 2003 Og hun har møtt bedre forhold i norske fengsler, der medmenneskelighet og støtte har vært ledetråden i arbeidet. Marry Bjørndalen arbeider frivillig i regi av Prison Fellowship, et tverrkirkelig organ som blant annet har organisert en besøksordning i norske fengsler. Marry Bjørndalen er en av disse visitorene 19. feb 2011 posted in Politikk og samfunn: Ser på 'Amerikas tøffeste fengsler' på national geographic channel, og forstår jo det at det kan være harde forhold for enkelte der inne. Lurer da på hvordan forholdene er i norske fengsler kontra de amerikanske. Er det like vanskelig for en 'førstegangsforbryter' å sitte inne som 

Sammensatte levekårsproblemer blant innsatte i norske fengsler - SSB